Očkovat se, očkovat se, očkovat se!?

Tak nám začal rok 2021, který bude nevratně rozvíjet procesy, započaté v roce předchozím. Zejména budeme bezskrupulosně rozděleni, nejen u nás, na dvě kategorie obyvatel. To není o demokracii. To není ani o autokracii. To je novodobý apartheid. Už chápeme? To Divno už je totiž všude, úplně všude (Karel Čapek, Bílá nemoc, Dr. Galén). A lidé na celém světě to s jistou úlevou nakonec přijmou za své. A právníci to pokryjou. A co nepokryjou, tak soudy nebudou soudit. A vědci budou moudře pokyvovat moudrými hlavami. O politicích ani nemluvě. A covidí byznys pofrčí o sto šest. A basta. Inu je vymalováno.

A tak mám den ode dne větší a větší problém odpovídat na mnohdy naléhavé otázky pacientů a známých o tom covidím očkování. Moje rada, na základě toho, co o tématu bezpečně vím, zní takto: je to na každém z nás. Z medicínského úhlu pohledu očkovat se proti nové nemoci Covid-19 netřeba. Ze společenského úhlu pohledu by se měli nechat očkovat ti, kteří nechtějí být již v blízké budoucnosti považováni za občany druhé kategorie se všemi důsledky z toho vyplývajícími. The Great Restart se valí světem. Normalizovaná společnost vyžaduje normalizované Ovečany. O jediném správném názoru se nediskutuje. Tak je dáno a tak bude…

 

Dotaz (opakovaný) na havárii odpadního potrubí v naší městské nemocnici

Tato interpelace byla přednesena na 19. zasedání Zastupitelstva SMO

dne 11. prosince 2020

 

Zastupitelé SMO, dámy a pánové,

dovoluji si opakovaně položit tomuto zastupitelstvu dotaz, kolik že už stála ta havárie odpadního potrubí v naší městské nemocnici? Když jsem tento dotaz položil na říjnovém zastupitelstvu, tak mi pan náměstek pro zdravotnictví odpověděl, že prý jen 25 mil. Kč. Což byla sice pravdivá suma, avšak jednalo se pouze o předpoklad, plán, když k havárii na jaře t.r. došlo. A již na vzpomínaném říjnovém zastupitelstvu jsem se pana náměstka rovněž otázal, zdali nechce tuto částku, 25 mil. Kč, vynásobit dvěma, či raději třema? Nechtěl. A tak se ptám znovu:

Pokračovat ve čtení „Dotaz (opakovaný) na havárii odpadního potrubí v naší městské nemocnici“

VOX POPULI, VOX DEI

Interpelace byla přednesena na 1. zasedání Zastupitelstva MSK

dne 5. listopadu 2020

 

Zastupitelé MSK, dámy a pánové,

Orlová 30%

Dolní Lutyně 32%

Rychvald 34%

Petřvald 31%

Doubrava 33%

Dětmarovice 32%

 

Přesně takový podíl občanů ze spádového 55 tisícového území orlovské nemocnice volilo v krajských volbách 2020 politické hnutí ANO.

Co z toho vyvozuji? Inu že významná část, možná že i většina, na tomto území žijících občanů je se stavem, jakým jim je poskytována veřejná zdravotní péče, nejen lůžková, spokojená a žádných změn není třeba.

A proto hluboce lituji, a omlouvám se za to, že jsem v uplynulých čtyřech letech tak naléhal na minulé krajské zastupitelstvo, aby uskutečnilo, dříve než bude cokoliv ve veřejném krajském zdravotnictví optimalizovat, měnit či reformovat, skutečnou analýzu zdravotního stavu obyvatel MSK, skutečnou analýzu sil a prostředků k zajištění veřejného zdravotnictví v kraji, a konečně aby vytvořilo, dohodlo se, na takové zdravotní politice, která by byla bývala průchodná, akceptovatelná, celým tím politickým spektrem. Tož nebudu již rušit, a to po celé vaše volební období, ten tak nezbytný klid pro vaši odpovědnou práci.

Tak jako státy vznikají, a po čase opět zanikají, na stejných myšlenkách, na stejných chybách, které jsou sdíleny napříč celou tam žijící a pracující a bavící se společností, tak i naše Ostravsko, a šířeji náš moravskoslezský kraj, vznikl na dobývání černého uhlí. Stačí se projít tím Landekem, tam máme přehledně zobrazenou naši historii za posledních 300 roků. Proto jsem se nestačil divit, jak jste se před pár měsíci předháněli, kdo dříve, kdo důkladněji a rovněž kdo rychleji zlikviduje to OKD a naše horníky a jejich rodiny. Jaká marnost.

Konečně bych rád vyjádřil přesvědčení stárnoucího zkušeného lékaře, že ta patálie covidí, co se hned tak nevidí, bude mít nejen obří negativní projevy, nýbrž a hlavně projevy pozitivní. Covid-19 není jenom nová nemoc. Je to báječný instrument na změnu celé společnosti. A šanci prosadit se v naší stále ještě svobodné a stále ještě demokratické společnosti máme všichni…

MUDr. Vít Mareček

Kult Kargo

„V Tichomoří žijí kmeny, které vyznávají kult kargo. Během války viděli, jak u nich přistávají letadla se spoustou užitečných věcí, a tak by rádi, aby tam ta letadla přistávala i teď. Postavili kvůli tomu cosi, co vypadá jako rozjezdové dráhy, po jejich stranách rozdělávají ohně, mají tam i dřevěnou chatrč pro muže, který tam sedí se dvěma kusy dřeva na uších jako sluchátky a s bambusovým prutem trčícím jako anténa – to je dispečer – a čekají, až letadla začnou přistávat. Všechno dělají přesně tak, jak to má být. Po formální stránce je to dokonalé. Vypadá to naprosto přesně jako tenkrát. Ale nefunguje to. Žádná letadla nepřistávají.“

Tato slova pronesl americký fyzik Richard Feynman (1918-1988) ve svém projevu k absolventům Caltechu v roce 1974 v přednášce nazvané „Kargokultické vědy: pár poznámek o vědě, pseudovědě a poučení, jak neklamat sám sebe“ (Feynman R. Radost z poznání. Aurora Praha 2003, 1. vydání, strany 274-276).

Pokračovat ve čtení „Kult Kargo“

Několik otázek Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví ČR o tom Covídkovi?

Tyto závažné dotazy jsem svým váženým kolegům, tvořícím onu Vědeckou radu Ministerstva zdravotnictví ČR, odeslal dne 12. července 2020. Někteří členové mi již odpověděli, sami za sebe. Co udělá samotné „vědecké těleso“, tak to je nejspíše napsáno ve hvězdách z hodně dalekých Galaxií…

Vít Mareček
Vít Mareček

Pokračovat ve čtení „Několik otázek Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví ČR o tom Covídkovi?“

Covidgate Theses  

Motto:

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne,

ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Václav Havel (1936-2011)

 

„Right, or wrong, my country!“

Josef Charvát (1897-1984)

 

„Jestliže se vše kýve, pak je především zapotřebí, aby něco – ať je to cokoli – zůstalo nepohnuté; jen tak mohou dezorientovaní najít pevnou půdu pod nohama a ztracení mohou najít útočiště“

Klemens von Metternich (1773-1859)

  Pokračovat ve čtení „Covidgate Theses  „

Několik zvídavých (a taky docela naléhavých) dotazů děkanům našich lékařských fakult?

Tento email jsem zaslal všem děkanům našich lékařských fakult dne 14. července 2020. Ty otázky jsou velice naléhavé, neboť v těchto dnech „dodělává“ naše ostravská lékařská fakulta. A agónie je to více než trapná, nedůstojná, no prostě otřesná…

 

Spectabiles, vážení kolegové,

již několik dlouhých měsíců jsme v naší rodné zemi nedobrovolnými svědky neobyčejně trapné (a přitom tak nechutné) agónie lékařské fakulty (a potažmo celé OU). Ostatně v rámci Asociace děkanů LF jste se k některým podivuhodnostem (například k neslýchané drzosti primátora Statutárního města Ostravy) rovněž vyjadřovali veřejně na webových stránkách www.dekanilf.cz. S mými jasně formulovanými názory na tuto causu se můžete seznámit v příslušných kapitolách „Fakulta“ a „Palermo“ na mém blogu www.ostravskezdravotnictvi.cz, nebo www.lekarskyklub.cz.

Pokračovat ve čtení „Několik zvídavých (a taky docela naléhavých) dotazů děkanům našich lékařských fakult?“

Kdy už pošleme do „karantény“ ty naše hygieniky a epidemiology? A taky ty současné „politiky“ a „novináře“…

Paní krajská hygienička MS kraje je ve svém jádru hodná, poctivá, a tak nějak ustaraná i ustrašená ženská. Tu hygienu vystudovala ještě za minulého režimu na dobré škole – na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze na Královských Vinohradech (marnotratně zrušena v roce 1990, inu nová doba). Tehdá byla ještě hygiena, ale taky epidemiologie, tak nějak odborně a vědecky v pořádku. Naše země dala světu velké epidemiology, například profesora Karla Rašku staršího (Je považován za zakladatele moderní československé epidemiologie. Byl „vrchním velitelem spojených světových sil“, kterým se v roce 1979 podařilo vymýtit pravé neštovice.), nebo doktora Zdeňka Ježka (Rovněž hrál významnou roli v celosvětovém vymýcení pravých neštovic, ale bojoval také s cholerou, dětskou obrnou, AIDS, ebolou i proti biologickým zbraním.) Avšak čas oponou trhnul.

Pokračovat ve čtení „Kdy už pošleme do „karantény“ ty naše hygieniky a epidemiology? A taky ty současné „politiky“ a „novináře“…“

Proč se prosím domníváte, že stát byl v případě OKD nezodpovědný?

Dalo se očekávat, že na horníky z OKD začnou prstem ukazovat nejrůznější podnikatelé a organizace z Karviné a okolí, kteří z pochopitelných důvodů se obávají o svůj business. Takto například reagovala ředitelka známých darkovských lázní:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kvuli-nezodpovednosti-statu-v-okd-jsme-prisli-o-20-milionu/r~5f3514e8c76011ea9c800cc47ab5f122/

A tak jsem se jí dne 17. července 2020 zeptal:

Pokračovat ve čtení „Proč se prosím domníváte, že stát byl v případě OKD nezodpovědný?“