Město 4

Je libo lékařskou pohotovost?  Ale neříkejte…

 Už se pomalu začínám bát v té naší krásné, zelené, vzdušné a čisté Porubě chodit do hospod, které jsem měl vždycky tak rád – a kde vědí jak správně načepovat to pivo, které umí tak báječně potěšit tělo i ducha. Už se mi totiž nechce stále dokola odpovídat svým spolupijákům na otázku, proč když mají nějaký zdravotní problém a zrovna není k mání jejich praktik, tak proč když zajdou do té velké fakultní nemocnice, tak proč je, aniž by je častokráte jakkoliv vyšetřili, ženou (či spíše odhánějí jako dotěrný hmyz) do 11 km vzdálené nemocnice na Fifejdách? Upřímně řečeno nevím…

Pokračovat ve čtení „Město 4“

Fakulta 3

Tak pravila Jeho Magnificence…

 

Zpráva z tisku (citováno volně podle Lidových novin ze dne 12. prosince 2018): Děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity se znovu stane Arnošt Martínek, a to navzdory vážným pochybnostem o tom, zda byly v minulosti v pořádku přijímací zkoušky na tuto fakultu. Lata ve středu zdůraznil, že děkan odstoupí, prokáže-li se, že v minulosti opravdu při přijímaní studentů pochybil (Martínek, nikoliv Lata – poznámka VM). Podle Laty k pochybení došlo. Vedení lékařské fakulty to ale odmítá. Lata ještě pravil tato pozoruhodná a pro generace budoucích ostravských akademiků rozhodně zaznamenatelná slova: „Není důvod záležitost odkládat. Pokud Národní úřad pro akreditaci vysokých škol ČR zjistí pochybení děkana, Martinek odstoupí.“ (Zlatý voči, Vaše Magnificence! – poznámka VM). Lata rovněž Lidovkám ještě potvrdil, že se pochybení stala. Martínek ale tvrdí, že postupoval stejně jako jeho předchůdci. Martínek se při tom opírá o názor právníků, kteří prý tvrdí, že přijmout neúspěšné uchazeče mohl. Podle Laty se jednalo o desítky studentů, kteří sice přijímací zkoušky nezvládli, ale odvolali se – a Spectabiles (nejen tedy podvodník Martínek – poznámka VM) nakonec rozhodli o jejich přijetí…

Pokračovat ve čtení „Fakulta 3“

Zdravotní politika 2

Čím je ostravské zdravotnictví zvenčí silně determinováno?

 

 1. Systémem všeobecného zdravotního pojištění, který stále není dotažený (už 29 roků) a ustrnul někde napůl cesty od národní zdravotní služby (OÚNZ,KÚNZ) ke skutečně funkčnímu systému, ve kterém si ZP mohou konkurovat.
 2. Porušováním Zákoníku práce, které by v civilizovaných zemích bylo naprosto neakceptovatelné a zavrženíhodné.
 3. Nedodržováním předpisů BOZP. Platí dtto co v bodě 2.
 4. Rozbitým specializačním vzděláváním lékařů. Český stát na mladé doktory doslova kašle.
 5. Předpotopní organizací práce nemocnic. Nebo také oněch pověstných „sto let za opicemi“.
 6. Nemoderní organizací práce ambulancí. Platí dtto co v bodě 5.
 7. Příliš malým rozsahem (a také kvalitou) dosud poskytované primární péče, čímž se neřešené problémy následně přesouvají neúměrně do péče sekundární a následně do péče terciární.
 8. Nebetyčným chaosem, a tudíž faktickou neexistencí, Regionálního systému poskytování zdravotní péče: neodkladné, odkladné, následné a

 

SUMA SUMÁRUM:  

Práce jak na gotické katedrále…

Seniorská hrůza 2

Jak ihned a účinně začít řešit tu „seniorskou hrůzu“ v té naší Ostravě?

1)  Obnovit „Návštěvní službu praktického lékaře pro ostravské seniory“, organizovanou a financovanou Statutárním městem Ostravou.

 1. Služba bude k dispozici (1) pro obyvatele všech ostravských domovů pro seniory, (2) ostravských domů s pečovatelskou službou a (3) rovněž pro všechny ostravské seniory, dosud žijící doma.
 2. Službu budou poskytovat ostravští praktičtí lékaři (máme jich tady v té naší Ostravě registrovaných přes 200) v pracovní dny např. v době od 18. do 24. hodiny, o weekendech a o svátcích např. v době od 8. hodiny do 24. hodiny.
 3. Materiálně a organizačně tuto důležitou službu starým občanům Ostravy zajistí Městská nemocnice na Fifejdách, jak to ostatně již dlouhá léta kdysi činila, avšak od 1. 1. 2016 naprosto nesmyslně tuto službu zrušila – a to s požehnáním tehdejších „odpovědných“ komunálních politiků a taky tehdejších „odpovědných“ manažérů ostravské městské nemocnice (všichni tito výtečníci mají stále svá jména a mnozí z nich rovněž i ty své funkce).
 4. Ruku k dílu jistě rádo (a navíc ve vlastním zájmu) přiloží též i Sdružení praktických lékařů, organizační buňka v Ostravě…

 

2)  Doplnit odborný personál ve všech ostravských domovech pro seniory tak, aby péči našim starým a často již nemohoucím Ostravakům poskytovaly, v dostatečném počtu, kompetentní registrované zdravotní sestry, ošetřovatelky a ošetřovatelé, jakož i další nezbytný odborný personál jako například fyzioterapeuti, logopedi, pracovní terapeuti, psychologové, etc.

 1. Zdroje pro zajištění adekvátního odborného personálu pro ostravské domovy pro seniory jistě bez problémů uvolní SMO z toho fondu pro tu městskou nemocnici, že?
 2. A proč? Jestliže bude mít naše městská nemocnice na svém vstupu účinný „filtr“, tj. praktické lékaře v terénu, poskytující neodkladnou zdravotní péči a rovněž kompetentní personál v domovech pro seniory, pak nebudou nadále zbytečně „zahlcována“ mnohá odborná oddělení MNO těmi případy, které se mohou účinně diagnostikovat a léčit v ambulantních podmínkách.

 

A zajímá to vůbec odpovědné komunální organizátory toho ostravského zdravotnictví?

A co na to Karel Kryl?

Falkulta 2

Jel krajem divný Kníže…

Spolek Šalamoun

Causa Petr Kramný

MUDr. Igor Dvořáček, PhD., nejpilnější soudní znalec v České republice

Dnes již bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě pan MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je „zlým duchem“ případu Petra Kramného a dle našeho názoru „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme tvrdá data a objektivní fakta. Jedním z velké řady zásadních důvodů proč byl primář Dvořáček odejit a byl mu zakázán okamžitý přístup na pracoviště, byla mj. skutečnost, že i přesto, že formálně vykazoval svou činnost na mateřském pracovišti, tak dne 5. 11. 2015 od 9.00 do 18.55 hod. seděl jako běžná veřejnost u hlavního líčení s Petrem Kramným v soudní síni ostravského krajského soudu.

Zcela totožným způsobem rovněž vykazoval 8 hodin práce na svém mateřském pracovišti dne 28. 2. 2014, avšak již v 11.30 hod. onoho dne odlétal na „utajenou“ cestu v případu Petra Kramného do Egypta, a to pravidelnou leteckou linkou TK 1768 z Letiště Václava Havla v Praze, aniž by tam byl svým zaměstnavatelem, Fakultní nemocnicí Ostrava, vyslán.

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je letitým soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě již od roku 1988.

Pokračovat ve čtení „Falkulta 2“

Město 3

Velkolepé přípravy na ostravskou zdravotnickou investiční tsunami vesele pokračují…

Čím větší investice, tím menší (až žádné) analýzy, natož zdůvodnění. Nerušit, vládneme!

 

V čem vlastně spočívá ta ostravská zdravotnická „investiční tsunami“?

Ostravská zdravotnická „investiční tsunami“ v heslech

Pokud jste skutečně takový FRAJER, jak se o Vás povídá pane primátore, tak konečně ukažte skutečnou ANALÝZU, na základě které byl „schválen“ ten Generel MNO 2016!!!

Tak tedy chirurgická kostka. Tož už vám začínám po těch letech konečně rozumět, vážený pane kolego. Jaká marnost.

Ale to víte, že vás budeme rušit…

 

Fakulta 1

Trapnosti a nezákonnosti na ostravské lékařské fakultě nemají snad konce

Jak souvisí akademická medicína s tou praktickou? Velmi, ale skutečně velmi. Obě jsou totiž hluboce spojenými nádobami. Bez dobře fungujícího pregraduálního vzdělávání (medici) a na ně navazujícího postgraduálního vzdělávání (mladí doktoři) nebude v lékařské praxi dostatek dobře vzdělaných a hlavně dobře vychovaných lékařů.

A ta veřejná a navíc celostátně vysílaná ostuda, která se již několik dlouhých měsíců odehrává jak na ostravské lékařské fakultě, tak souběžně i v ostravské fakultní nemocnici, nebere konce. A bohužel hned to tak nepřestane. Obě znepřátelené strany (Losnové i Mažňákové) mají totiž ještě, v těch vyhloubených hlubokých zákopech, dosti munice – tak snad se v průběhu příštího roku dočkáme – až vzájemně vykrvácí, nebo ne?

Pokračovat ve čtení „Fakulta 1“

Kraj 1

Lež má krátké nohy – ale krásné…

Naši krajští politici se rozhodli „optimalizovat“ poskytování zdravotní péče ve svých, krajem zřizovaných, šesti nemocnicích.

Dopis všem váženým členům Výboru zdravotní a preventivní péče Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 10. července 2018.

Sdělení k mému dopisu z pera vedoucího Odboru zdravotnictví krajského úřadu a člena Výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 12. září 2018

 

              JO, JO, KOMU NENÍ RADY, TOMU NENÍ POMOCI.     

(Jako nadpis jsem si dovolil použít aforismus básníka Jiřího Žáčka.)

Město 2

Smutnej Péťa (& Komplicové) na cestě do Sun City?

Váženým a zvídavým čtenářům našich stránek o ostravském zdravotnictví přinášíme další várku docela důležitého čtení. A kdo se těmito texty prokouše až na konec, ten nebude litovat.

Šest stížností na pozoruhodná managerská rozhodnutí vedení Městské nemocnice Ostrava.

A rovněž šest odpovědí ze Statutárního města Ostravy. Podle magistrátních kontrolorů všechno bylo, jest a nejspíše i nadále bude v pořádku – jak jinak?

Pokračovat ve čtení „Město 2“

Josef Charvát

„Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným“, pravil klasik Důra již před 92 roky. Moje milovaná tchýně Marie opáčila, že kdy jindy má být teplo než v létě? A naše fenka Axa ani neotevřela své krásné velké oči a nadále vytrvala rozvalená na studené kamenné podlaze sklepa na naší podhorské chalupě.

No a já jsem si četl a četl v knížkách z pozůstalosti pana doktora Karla Foustky. A taky jsem si listoval ve svých knížkách, které jsem si za ty roky na tu naši chalupu dovezl. Letos mě nejvíce zaujaly různé knížky různých povídek Ivana Krause a zejména dva spisy akademika Josefa Charváta (1897-1984), s největší pravděpodobností největší osobnosti české medicíny minulého století. Skutečné potěšení pro tvořivého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Josef Charvát“