Fakulta 1

Trapnosti a nezákonnosti na ostravské lékařské fakultě nemají snad konce

Jak souvisí akademická medicína s tou praktickou? Velmi, ale skutečně velmi. Obě jsou totiž hluboce spojenými nádobami. Bez dobře fungujícího pregraduálního vzdělávání (medici) a na ně navazujícího postgraduálního vzdělávání (mladí doktoři) nebude v lékařské praxi dostatek dobře vzdělaných a hlavně dobře vychovaných lékařů.

A ta veřejná a navíc celostátně vysílaná ostuda, která se již několik dlouhých měsíců odehrává jak na ostravské lékařské fakultě, tak souběžně i v ostravské fakultní nemocnici, nebere konce. A bohužel hned to tak nepřestane. Obě znepřátelené strany (Losnové i Mažňákové) mají totiž ještě, v těch vyhloubených hlubokých zákopech, dosti munice – tak snad se v průběhu příštího roku dočkáme – až vzájemně vykrvácí, nebo ne?

Pokračovat ve čtení „Fakulta 1“

Kraj 1

Lež má krátké nohy – ale krásné…

Naši krajští politici se rozhodli „optimalizovat“ poskytování zdravotní péče ve svých, krajem zřizovaných, šesti nemocnicích.

Dopis všem váženým členům Výboru zdravotní a preventivní péče Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 10. července 2018.

Sdělení k mému dopisu z pera vedoucího Odboru zdravotnictví krajského úřadu a člena Výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 12. září 2018

 

              JO, JO, KOMU NENÍ RADY, TOMU NENÍ POMOCI.     

(Jako nadpis jsem si dovolil použít aforismus básníka Jiřího Žáčka.)

Město 2

Smutnej Péťa (& Komplicové) na cestě do Sun City?

Váženým a zvídavým čtenářům našich stránek o ostravském zdravotnictví přinášíme další várku docela důležitého čtení. A kdo se těmito texty prokouše až na konec, ten nebude litovat.

Šest stížností na pozoruhodná managerská rozhodnutí vedení Městské nemocnice Ostrava.

A rovněž šest odpovědí ze Statutárního města Ostravy. Podle magistrátních kontrolorů všechno bylo, jest a nejspíše i nadále bude v pořádku – jak jinak?

Pokračovat ve čtení „Město 2“

Josef Charvát

„Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným“, pravil klasik Důra již před 92 roky. Moje milovaná tchýně Marie opáčila, že kdy jindy má být teplo než v létě? A naše fenka Axa ani neotevřela své krásné velké oči a nadále vytrvala rozvalená na studené kamenné podlaze sklepa na naší podhorské chalupě.

No a já jsem si četl a četl v knížkách z pozůstalosti pana doktora Karla Foustky. A taky jsem si listoval ve svých knížkách, které jsem si za ty roky na tu naši chalupu dovezl. Letos mě nejvíce zaujaly různé knížky různých povídek Ivana Krause a zejména dva spisy akademika Josefa Charváta (1897-1984), s největší pravděpodobností největší osobnosti české medicíny minulého století. Skutečné potěšení pro tvořivého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Josef Charvát“

Město

Jak ve skutečnosti probíhá ono šetření kontrolních orgánů našeho Statutárního města Ostravy? Kdo to nezažil na vlastní kůži, ten mi nejspíše ani neuvěří. Stručně řečeno: Šlendrián.

 

Stížnost Ostrava 1 – pracovně lékařské služby ze dne 20. února 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 1 – pracovně lékařské služby ze dne 9. dubna 2018

 

Stížnost Ostrava 2 – dětská skupina srdíčko ze dne 25. března 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 2 – dětská skupina srdíčko ze dne 11. května 2018

 

Stížnost Ostrava 3 – nedostatek zdravotních sester ze dne 10. dubna 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 3 – nedostatek zdravotních sester ze dne 11. května 2018

 

Protože mě „způsoby“ kontrolní činnosti odpovědných pracovníků ostravského Magistrátu skutečně „ohromily“, takto jsem v jistém  „rozrušení“ informoval pana tajemníka Magistrátu a rovněž vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly tamtéž emailem ze dne 21. května 2018:

Pokračovat ve čtení „Město“

These regionální (krajské) zdravotní politiky I

I. neodkladná péče

1. K sepsání těchto thesí mě inspiroval nejen Martin Luther, ale rovněž město Ostrava a šířeji celý ten „kraj razovity“, který jsem si zamiloval. Na základě studia zdravotní politiky a rovněž na základě letitého pečlivého klinického pozorování jsem přesvědčen, že dokud nebude mít statutární město Ostrava, a šířeji celý moravskoslezský region, formulovanou skutečnou zdravotní politiku, do té doby nelze nic smysluplně budovat. Lze padnout vyčerpáním, máte-li dobré úmysly, ale nelze nic budovat (tvořit).

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky I“

These regionální (krajské) zdravotní politiky II

II. odkladná péče

1. Odkladná péče je taková zdravotní péče, která nevyžaduje okamžité neodkladné řešení (ve smyslu Emergent, Urgent nebo Delayed). Pacient se může k takové péči objednat, takovou péči lze tudíž naplánovat, což u neodkladné péče z podstaty věci nelze. Do odkladné péče přirozeně řadíme i takovou péči, která se nazývá následnou péčí, často dlouhodobě poskytovanou, jakož i terminální péči paliativní.

2. Je nezbytné konečně si uvědomit a také respektovat, že odkladná péče je tou zdravotní péčí, která je poskytovaná většině stařenek a stařečků v domovech či sanatoriích pro seniory. Demograficky a ekonomicky bude seniorů přibývat a přibývat. A příbuzných, schopných a ochotných postarat se o své staré a nemohoucí, bude ubývat a ubývat. Proto je třeba tato sociální zařízení dostatečně saturovat taktéž kvalifikovaným zdravotnickým personálem, zejména registrovanými zdravotními sestrami. Ale nejen jimi, rovněž ošetřovatelkami, terapeutkami, jakož i dalším pomocným personálem. Domovy pro seniory jsou totiž více zdravotnickými než sociálními zařízeními.

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky II“

These regionální (krajské) zdravotní politiky III

III. obecné poznámky na závěr

1. Když jsem v první části poukazoval na důležitost správného výběru ředitele nemocnice, málem bych zapomněl na jednoho pracovníka, jehož správný výběr je ještě důležitější než výběr onoho ředitele – a tím je lékařský náměstek.

  1. Toto je naprosto nejdůležitější osobnost v celé nemocnici, na tomto člověku záleží, zda a jak se nemocnice bude dále rozvíjet. Ten dává řediteli, jakož i ostatním managerům v nemocnici, ten nejzásadnější impuls – kudykam.

2. Zdravotním pojištovnám musí být konečně dána šance stát se skutečnými pojišťovnami, byť regulovanými státem, nikoliv jen výběrčími jakési „zdravotní daně“.

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky III“

Naši politici

V této rubrice vás, naše vážené, zvědavé a milé čtenáře, chceme především „pobavit“. Ano, „pobavit“ výroky, chováním a jednáním našich odpovědných a moudrých politiků. Avšak každá zábava něco stojí – platíme to totiž úplně všichni z našich daňových kapes…

 

Náš pan náměstek Michal Mariánek

Jako předkrm nabízím přepis emailové korespondence, která vznikla, jako každá dobrá sranda, zcela nečekaně a nezamýšleně. Dne 9. dubna 2018 jsem to již nevydržel a oslovil jsem vedení MNO a rovněž odpovědné ostravské komunální politiky ve věci chronicky „kolabující“ interní ambulance v naší městské nemocnici. Docela důležitá věc, ta interní ambulance, pro správný chod nemocnice i zdraví našich pacientů. A náš pan náměstek dne 9. dubna 2018 zareagoval, akčně a věcně, jak jest jeho dobrým zvykem. A protože moderní a účinné řešení této velmi vážné situace je nejen mě již nějaký ten pátek známo, tak jsem panu náměstkovi dne 10. dubna 2018 odpověděl. No a výsledek nejen jeho manažérské a politické práce si můžete dennodenně v městské nemocnici ověřit. Bůh ochraňuj ostravské pacienty!

 

Náš pan primátor Tomáš Macura

Dále nabízím více než pozoruhodný přepis emailové korespondence s panem primátorem, která vznikla v době, kdy se chystala naše první (a poslední) schůzka. I dneska stále ještě oceňuji, že pan primátor si chtěl vše ověřit na vlastní oči a uši a nos. Těsně před termínem naší domluvené schůzky mi pan primátor dne 24. listopadu 2017 zaslal email, kterým „pobouřeně“ reagoval na některé mé „nekorektní“ výroky, popisující činy vrcholového managementu městské nemocnice. Jednalo se o páně primátorovu reakci na jiný můj email, kterým jsem předchozího dne oslovil ředitele MNO MUDr. Petra Uhliga  a jeho „bandu loupežnickou“ s nadějí, že nebude nadále protrahovat svou manažérskou agónii, a který jsem výstižně nazval „Je ředitel Uhlig jenom loutka, nebo taky zbabělec?“.

 

Následuje moje odpověď panu primátorovi z téhož dne 24. listopadu 2017.

No a pak skutečně následovala docela příjemná a věcná schůzka s panem primátorem v jeho pracovně dne 28. listopadu 2017. A pak už nic. Ani ten vítr. Ostravské zdravotnictví je prý v naprostém pořádku a kvůli „prkotinám“ si nebudeme přece rozbíjet onu funkční radniční koalici s Ostravakem a Lidovcem.

Ale přece jenom něco – hned dne 30. listopadu 2017 mě „pro výstrahu“ ostatním vyhodili z městské nemocnice. A to dokonce dvakrát – poprvé to bylo rozvázání pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou a abychom měli do Nového roku 2018 „čistý stůl“, tak jsem poslední pracovní den roku 2017 obdržel okamžité zrušení mého pracovního poměru. A bylo to!

 

A také ten krajský náměstek Martin Gebauer

Ten je rovněž talentovaným „komikem“ a více než zdatně konkuruje svým městským rivalům. Když jsem na podzim 2017 chtěl o problematice ostravského zdravotnictví informovat rovněž hejtmana tohoto kraje, logicky mi doporučil, abych nejdříve jednal s jeho krajským náměstkem pro zdravotnictví. Pan náměstek nejdříve s naší schůzkou souhlasil, avšak poté, co jsem si dovolil „ten luxus“ a zaslal mu okruh témat k diskusi a rovněž informoval ho o skutečném stavu poskytování pohotovostních lékařských služeb v centru kraje, tj. v Ostravě, tak mi poslal dne 14. prosince 2017 zrušující email. Následovala pochopitelně má odpověď panu náměstkovi z téhož dne 14. prosince 2017.

A co myslíte, sešel jsem se tedy alespoň s panem hejtmanem? Inu bez náměstka (berličky) ani ránu! Kdybychom alespoň už po té prodloužené Rudné mohli jezdit…

Další „humorné“ příhody s našimi politiky budou určitě následovat. Inu talent je talent…