To Whom It May Be Concern

Proč jsem přerušil finální frontální útok proti rektorovi Janovi Latovi a dalším „Neobolševikům mysli“ nejen na Ostravské univerzitě?

To Whom It May Be Concern

Je to již více než dva roky, co jsem se v rodném městě své milované manželky Šárky (v Porubě) začal zajímat, co se ve skutečnosti odehrává jak „nad hladinou“, tak zejména „pod hladinou“ zdravotnictví v Ostravě (www.ostravskezdravotnictvi.cz). Z počátku jen praktického zdravotnictví. To jeden fakt nevymyslí! Žil jsem a pracoval jsem 12 roků v hlavním městě Praze (1996 – 2008). A tam se ve zdravotnictví děly občas věci. Ale to bylo prd proti tomu, na co jsem narazil tady v Ostravě, v tom „kraji razovitém“…

Pokračovat ve čtení „To Whom It May Be Concern“

Jakou cenu má marné varování?      

Jakou cenu má marné varování?                                                                   

Polemika k článku nazvanému „Reforma primární péče. Představenstvo ČLK neschválilo žádné stanovisko“, který byl uveřejněn v časopise lékařské komory Tempus Medicorum č. 2/2019 a ve kterém své návrhy představili na jedné straně praktik Petr Němeček (PRO) a na straně druhé prezident naší lékařské komory Milan Kubek (PROTI).

  Pokračovat ve čtení „Jakou cenu má marné varování?      „

URBI ET ORBI

URBI ET ORBI

Aneb jak byla zlikvidována funkční komunitní nemocnici v Orlové

 

Dne 13. března 2019 nad naší orlovskou nemocnicí smrtelně zahřmělo a opona se zatáhla. A to právě v roce, kdy uplyne 40 let od otevření stále moderního nemocničního areálu mezi těmi paneláky v Lutyni. Tohoto osudného dne totiž rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje všemi hlasy dočasně vládnoucích stran (ANO, ODS a KDU-ČSL) o doslova „rozkulačení“ naší všeobecné nemocnice v Orlové. Je pochopitelné, že ani všechny hlasy odpovědných opozičních stran v tom našem krajském zastupitelstvu (KSČM, ČSSD a SPD) nemohly zabránit tomu, aby takovéto veskrze nezodpovědné, totálně neodborné a pro naše pacienty vysoce nebezpečné rozhodnutí bylo nakonec skutečně přijato.

Pokračovat ve čtení „URBI ET ORBI“

ČTYŘI pilíře zdravotnictví. Co s tím?

ČTYŘI pilíře zdravotnictví. Co s tím?

Podle moudrého a zkušeného onkochirurga Jana Žaloudíka (Masarykův onkologický ústav na tom Žlutém kopci v Brně) stojí (a taky padá) každý zdravotnický systém v každé zemi na čtyřech základních pilířích:

 

 1. Organizace
 2. Finance
 3. Vzdělávání
 4. Inovace

 

Organizace: je nemoderní, zastaralá, obsolentní. Nádavkem nemilosrdně požírající nenasytně další a další odborný personál s efektem Otesánka. Tady nám ani ten prazvláštní „Projekt Ukrajina“ nepomůže. Bez zásadní systémové změny organizace práce lékařů a sester naprosto neřešitelné. A rovněž tak nebezpečné pro naše pacienty. Zatím si jich moc ale nestěžuje, takže Vivat status quo!

Finance: Letos se bude dělit doslova závratná „kořist“, více než 320 miliard korun českých, o které se ani pověstnému Ali Babovi a všem těm jeho početným a nenažraným loupežníkům ani v těch nejtučnějších letech nesnilo. A přece to nebude stačit. Quo usque tandem? 

Vzdělávání: Kdo bude, a hlavně jak, učit a vychovávat ty naše mladé doktory? Germáni? Angláni? Amíci? A ví to vůbec někdo z těch vážených českých lékařských universitních profesorů? A co jste prosím Vás pro to, aby se těm našim lékařským dětem dostalo dobrého lékařského vychování, za dobu trvání těch Vašich často skvělých kariér skutečně vykonali? Kromě toho nekonečného žvanění a intrikování, samozřejmě.  Zadarmo ani kuře nehrabe, že? O lékařských fakultách raději až někdy jindy. Prozatím je nechejme být, aby si mohly v klidu mumlat tu jejich novou „Mantru 15%“. Jaká marnost.

Inovace: Když se narve více peněz do inovací, o to méně zbyde pro personál. Jako na tý houpačce. Přitom je ale více než žádoucí, aby ty inovace zaváděl motivovaný a spokojený personál.

Dá se s tím naším zdravotnictvím, v čase který máme tady ještě vyměřený, cosi systémového vůbec provést? 

Pokračovat ve čtení „ČTYŘI pilíře zdravotnictví. Co s tím?“

Naším krajem se nám nejspíše prohánějí ti Jezdci z Dűrerovy APOKALYPSY…

 

 MUDr. Igor Dvořáček, PhD., nejpilnější soudní znalec v České republice – Díl druhý

Ani se nechce věřit, co všechno musíte podstoupit, v našem konkrétním případě ten tvrdohlavý a důsledný Spolek Šalamoun, chcete-li skutečně zjistit, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, tedy s penězi nás všech.

Pokračovat ve čtení „Naším krajem se nám nejspíše prohánějí ti Jezdci z Dűrerovy APOKALYPSY…“

Město 4

Je libo lékařskou pohotovost?  Ale neříkejte…

 Už se pomalu začínám bát v té naší krásné, zelené, vzdušné a čisté Porubě chodit do hospod, které jsem měl vždycky tak rád – a kde vědí jak správně načepovat to pivo, které umí tak báječně potěšit tělo i ducha. Už se mi totiž nechce stále dokola odpovídat svým spolupijákům na otázku, proč když mají nějaký zdravotní problém a zrovna není k mání jejich praktik, tak proč když zajdou do té velké fakultní nemocnice, tak proč je, aniž by je častokráte jakkoliv vyšetřili, ženou (či spíše odhánějí jako dotěrný hmyz) do 11 km vzdálené nemocnice na Fifejdách? Upřímně řečeno nevím…

Pokračovat ve čtení „Město 4“

Tak pravila Jeho Magnificence…

 

Zpráva z tisku (citováno volně podle Lidových novin ze dne 12. prosince 2018): Děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity se znovu stane Arnošt Martínek, a to navzdory vážným pochybnostem o tom, zda byly v minulosti v pořádku přijímací zkoušky na tuto fakultu. Lata ve středu zdůraznil, že děkan odstoupí, prokáže-li se, že v minulosti opravdu při přijímaní studentů pochybil (Martínek, nikoliv Lata – poznámka VM). Podle Laty k pochybení došlo. Vedení lékařské fakulty to ale odmítá. Lata ještě pravil tato pozoruhodná a pro generace budoucích ostravských akademiků rozhodně zaznamenatelná slova: „Není důvod záležitost odkládat. Pokud Národní úřad pro akreditaci vysokých škol ČR zjistí pochybení děkana, Martinek odstoupí.“ (Zlatý voči, Vaše Magnificence! – poznámka VM). Lata rovněž Lidovkám ještě potvrdil, že se pochybení stala. Martínek ale tvrdí, že postupoval stejně jako jeho předchůdci. Martínek se při tom opírá o názor právníků, kteří prý tvrdí, že přijmout neúspěšné uchazeče mohl. Podle Laty se jednalo o desítky studentů, kteří sice přijímací zkoušky nezvládli, ale odvolali se – a Spectabiles (nejen tedy podvodník Martínek – poznámka VM) nakonec rozhodli o jejich přijetí…

Pokračovat ve čtení „Tak pravila Jeho Magnificence…“

Zdravotní politika 2

Čím je ostravské zdravotnictví zvenčí silně determinováno?

 

 1. Systémem všeobecného zdravotního pojištění, který stále není dotažený (už 29 roků) a ustrnul někde napůl cesty od národní zdravotní služby (OÚNZ,KÚNZ) ke skutečně funkčnímu systému, ve kterém si ZP mohou konkurovat.
 2. Porušováním Zákoníku práce, které by v civilizovaných zemích bylo naprosto neakceptovatelné a zavrženíhodné.
 3. Nedodržováním předpisů BOZP. Platí dtto co v bodě 2.
 4. Rozbitým specializačním vzděláváním lékařů. Český stát na mladé doktory doslova kašle.
 5. Předpotopní organizací práce nemocnic. Nebo také oněch pověstných „sto let za opicemi“.
 6. Nemoderní organizací práce ambulancí. Platí dtto co v bodě 5.
 7. Příliš malým rozsahem (a také kvalitou) dosud poskytované primární péče, čímž se neřešené problémy následně přesouvají neúměrně do péče sekundární a následně do péče terciární.
 8. Nebetyčným chaosem, a tudíž faktickou neexistencí, Regionálního systému poskytování zdravotní péče: neodkladné, odkladné, následné a

 

SUMA SUMÁRUM:  

Práce jak na gotické katedrále…

Seniorská hrůza 2

Jak ihned a účinně začít řešit tu „seniorskou hrůzu“ v té naší Ostravě?

1)  Obnovit „Návštěvní službu praktického lékaře pro ostravské seniory“, organizovanou a financovanou Statutárním městem Ostravou.

 1. Služba bude k dispozici (1) pro obyvatele všech ostravských domovů pro seniory, (2) ostravských domů s pečovatelskou službou a (3) rovněž pro všechny ostravské seniory, dosud žijící doma.
 2. Službu budou poskytovat ostravští praktičtí lékaři (máme jich tady v té naší Ostravě registrovaných přes 200) v pracovní dny např. v době od 18. do 24. hodiny, o weekendech a o svátcích např. v době od 8. hodiny do 24. hodiny.
 3. Materiálně a organizačně tuto důležitou službu starým občanům Ostravy zajistí Městská nemocnice na Fifejdách, jak to ostatně již dlouhá léta kdysi činila, avšak od 1. 1. 2016 naprosto nesmyslně tuto službu zrušila – a to s požehnáním tehdejších „odpovědných“ komunálních politiků a taky tehdejších „odpovědných“ manažérů ostravské městské nemocnice (všichni tito výtečníci mají stále svá jména a mnozí z nich rovněž i ty své funkce).
 4. Ruku k dílu jistě rádo (a navíc ve vlastním zájmu) přiloží též i Sdružení praktických lékařů, organizační buňka v Ostravě…

 

2)  Doplnit odborný personál ve všech ostravských domovech pro seniory tak, aby péči našim starým a často již nemohoucím Ostravakům poskytovaly, v dostatečném počtu, kompetentní registrované zdravotní sestry, ošetřovatelky a ošetřovatelé, jakož i další nezbytný odborný personál jako například fyzioterapeuti, logopedi, pracovní terapeuti, psychologové, etc.

 1. Zdroje pro zajištění adekvátního odborného personálu pro ostravské domovy pro seniory jistě bez problémů uvolní SMO z toho fondu pro tu městskou nemocnici, že?
 2. A proč? Jestliže bude mít naše městská nemocnice na svém vstupu účinný „filtr“, tj. praktické lékaře v terénu, poskytující neodkladnou zdravotní péči a rovněž kompetentní personál v domovech pro seniory, pak nebudou nadále zbytečně „zahlcována“ mnohá odborná oddělení MNO těmi případy, které se mohou účinně diagnostikovat a léčit v ambulantních podmínkách.

 

A zajímá to vůbec odpovědné komunální organizátory toho ostravského zdravotnictví?

A co na to Karel Kryl?

Jel krajem divný Kníže…

 

Spolek Šalamoun

Causa Petr Kramný

MUDr. Igor Dvořáček, PhD., nejpilnější soudní znalec v České republice

Dnes již bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě pan MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je „zlým duchem“ případu Petra Kramného a dle našeho názoru „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme tvrdá data a objektivní fakta. Jedním z velké řady zásadních důvodů proč byl primář Dvořáček odejit a byl mu zakázán okamžitý přístup na pracoviště, byla mj. skutečnost, že i přesto, že formálně vykazoval svou činnost na mateřském pracovišti, tak dne 5. 11. 2015 od 9.00 do 18.55 hod. seděl jako běžná veřejnost u hlavního líčení s Petrem Kramným v soudní síni ostravského krajského soudu.

Zcela totožným způsobem rovněž vykazoval 8 hodin práce na svém mateřském pracovišti dne 28. 2. 2014, avšak již v 11.30 hod. onoho dne odlétal na „utajenou“ cestu v případu Petra Kramného do Egypta, a to pravidelnou leteckou linkou TK 1768 z Letiště Václava Havla v Praze, aniž by tam byl svým zaměstnavatelem, Fakultní nemocnicí Ostrava, vyslán.

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je letitým soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě již od roku 1988.

Pokračovat ve čtení „Jel krajem divný Kníže…“